Knitwear

 • SAN MAURIZIO Cashmere Sweater blush

  CHF 699
  Select Size
  Size Guide

  SAN MAURIZIO Cashmere Sweater blush

  CHF 699
    Blush +1 Colour
 • PELLICI Alpaca-Blend Sweater black

  CHF 549
  Select Size
  Size Guide

  PELLICI Alpaca-Blend Sweater black

  CHF 549
    Black +2 Colours
 • SAN MAURIZIO Cashmere Sweater navy

  CHF 699
  Select Size
  Size Guide

  SAN MAURIZIO Cashmere Sweater navy

  CHF 699
    Deep navy +1 Colour
 • PELLICI Alpaca-Blend Sweater rosalia

  CHF 549
  Select Size
  Size Guide

  PELLICI Alpaca-Blend Sweater rosalia

  CHF 549
    Rosalia +2 Colours
 • NEROLA Merino Cashmere Sweater cajo

  CHF 479
  Select Size
  Size Guide

  NEROLA Merino Cashmere Sweater cajo

  CHF 479
    Cajo +1 Colour
 • NEROLA Merino Cashmere Sweater black

  CHF 479
  Select Size
  Size Guide

  NEROLA Merino Cashmere Sweater black

  CHF 479
    Black +1 Colour
 • LOGGIA Cashmere Sweater bliss

  CHF 599
  Select Size
  Size Guide

  LOGGIA Cashmere Sweater bliss

  CHF 599
    Bliss +1 Colour
 • PELLICI Alpaca-Blend Sweater bliss

  CHF 549
  Select Size
  Size Guide

  PELLICI Alpaca-Blend Sweater bliss

  CHF 549
    Bliss +2 Colours
 • New In

  SUGARBEE Merino Cashmere Sweater lunar

  CHF 699
  Select Size
  Size Guide

  SUGARBEE Merino Cashmere Sweater lunar

  CHF 699
    Lunar